Ozon nedir?

Lokal veya sistemik olarak ozon-oksijen karışımının uygulama yöntemidir.

ozon terapi uygulamasi

Uygulama metodları

Major Otohemoterapi: Hastanın 50 ila 100cc kanı, vücut dışında steril koşullarda, uygun oranda medikal ozon gazı ile normobarik koşullarda karıştırılıp hastaya geri verilir.

Minör Otohemoterapi: Hastanın 2 ila 10cc kanının vücut dışında steril koşullarda medikal ozon gazı ile karıştırılıp, intramuskuler yoldan hastaya enjekte edilmesidir.

Rektal veya vaginal İnsufflasyon: Hastaya rektal veya vajinal yoldan medikal ozon gazı verilmesidir.

Torbalama metodu: Kol-bacak gibi ekstremitelerin haricen ozon gazı uygulanması amacıyla özel bir torbaya alınarak medikal ozon gazı uygulaması işlemidir.

İntradiskal uygulama: Steril koşullarda görüntüleme teknikleri (C kollu skopi, floroskopi) eşliğinde uzman doktorlar tarafından intervertebral diskler içerisine direk ozon uygulanmasıdır.

Kas İskelet Sistemi Uygulamaları: Kas, tendon, tendon kılıfı, bağ, eklem içi, eklem çevresi ve omurga sorunlarında; enjeksiyon yöntemi ile deri içi, deri altı, kas içi ve eklem içi medikal ozon gazı uygulamalarını içerir.

Ozon Uygulanabilecek Durumlar: 

  • Eklem, tendon ve ligaman yaralanmaları
  • Vertebra ve disk patolojilerin bağlı yansıyan ağrı (para vertebral enjeksiyon).
  • Myofasial ağrı, fibromyalji
  • Diyabetik yaralar
  • Gingivit, periodontitis
  • Nöropatik ağrı
  • Vertebral disk patolojileri (Skopi altında intradiskal enjeksiyon)
  • Enfekte diyatbetik yaralar
  • Revaskülarizasyon şansı olmayan kritik isemili ekstremite yaraları